Τουρκία | Ταχυδρομικούς Κώδικες | Κωδικοί Τηλεφώνου

Διοικητικές περιφέρειες ή πολιτείες στη χώρα: Τουρκία


Πιο πολυπληθείς πόλεις σε Τουρκία


Κωδικοί Τηλεφώνου σε Τουρκία

    Κωδικός κλήσης χώρας: +90

Κωδικός ΤηλεφώνουΠόληΔιοικητική ΠεριφέρειαΧώρα ή ΠεριφέρειαΠληθυσμός ΠόληςΖώνη ΏραςΏραUTC
212ΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
216ΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
222Επαρχία ΕσκισεχίρΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
224Επαρχία ΠρούσαςΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
226Επαρχία ΓιάλοβαςΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
228Επαρχία ΜπιλετσίκΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
232Επαρχία ΣμύρνηςΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
236Επαρχία ΜανίσαςΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
242Επαρχία ΑττάλειαςΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
246Επαρχία ΙσπάρταςΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
248Επαρχία ΜπουρντούρΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
252Επαρχία ΜούγλωνΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
256Επαρχία ΑϊδινίουΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
258Επαρχία ΝτενιζλίΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
262Επαρχία ΚοτζαελίΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
264Επαρχία ΣαγγάριουΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
266Επαρχία ΜπαλικεσίρΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
272Αφιόν ΚαραχισάρΕπαρχία Αφιόν ΚαραχισάρΤουρκία146 136Ώρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
274Επαρχία ΚιουτάχειαςΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
276Επαρχία ΟυσάκΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
282Επαρχία ΡαιδεστούΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
284Επαρχία ΑδριανούποληςΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
286Επαρχία ΤσανάκκαλεΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
288Επαρχία ΚιρκλαρελίΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
312Επαρχία ΆγκυραςΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
318Επαρχία ΚιρίκαλεΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
322Επαρχία ΑδάνωνΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
324ΜερσίνηΕπαρχία ΜερσίνΤουρκία537 842Ώρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
326Επαρχία ΧατάιΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
328Επαρχία ΟσμανίγιεΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
332Επαρχία ΙκονίουΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
338Επαρχία ΚαραμάνΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
342Επαρχία ΓκαζιαντέπΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
344Επαρχία ΚαχραμανμαράςΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
346Επαρχία ΣεβάστειαςΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
348Επαρχία ΚιλίςΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
352Επαρχία ΚαισάρειαςΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
354Επαρχία ΓιοζγκάτΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
356Επαρχία ΤοκάτΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
358Επαρχία ΑμάσειαςΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
362Επαρχία ΣαμψούνταςΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
364Επαρχία ΤσορούμΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
366Επαρχία ΚασταμονήςΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
368Επαρχία ΣινώπηςΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
370Επαρχία ΚαραμπούκΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
372Επαρχία ΖονγκουλντάκΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
374Επαρχία ΜπολούΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
376Επαρχία ΤσανκιρίΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
378Επαρχία ΜπαρτίνΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
380DüzceΤουρκίαΏρα Ανατολικής Ευρώπης4:40 π.μ. ΚυρUTC+02
Σελίδα 1Επόμενος