Σουρινάμ | Κωδικοί Τηλεφώνου

Κωδικοί Τηλεφώνου σε Σουρινάμ

    Κωδικός κλήσης χώρας: +597

Κωδικός ΤηλεφώνουΠόληΔιοικητική ΠεριφέρειαΧώρα ή ΠεριφέρειαΠληθυσμός ΠόληςΖώνη ΏραςΏραUTC
21ΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
22ΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
23ΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
30ΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
31ΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
32ΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
33ΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
34ΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
35ΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
36ΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
37ΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
4ΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
52ΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
53ΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
54ΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
55ΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
56VoIPΚινητόΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
58ΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
68Fixed CDMAΕιδικόςΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
71DigicelΚινητόΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
75TelesurΚινητόΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
81DigicelΚινητόΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
82DigicelΚινητόΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
83IntelsurΚινητόΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
84IntelsurΚινητόΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
85TelesurΚινητόΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
86TelesurΚινητόΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
87TelesurΚινητόΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
88TelesurΚινητόΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
89TelesurΚινητόΣουρινάμΏρα (Σουρινάμ)11:40 μ.μ. ΤρίUTC-03
Σελίδα 1