Αιθιοπία | Κωδικοί Τηλεφώνου

Κωδικοί Τηλεφώνου σε Αιθιοπία    Κωδικός κλήσης χώρας: +251

Κωδικός ΤηλεφώνουΠόληΔιοικητική ΠεριφέρειαΧώρα ή ΠεριφέρειαΠληθυσμός ΠόληςΖώνη ΏραςΏραUTC
1Αντίς ΑμπέμπαΑντίς ΑμπέμπαΑιθιοπία 2,8 εκατομμύριαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11Αντίς ΑμπέμπαΑντίς ΑμπέμπαΑιθιοπία 2,8 εκατομμύριαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11111ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11112ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11114ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11122ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11123ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11124ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11125ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11127ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11131KuyuΟρόμια (περιφέρεια)ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
111320ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
111330ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
111340ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11135FichēΟρόμια (περιφέρεια)Αιθιοπία25.758Ώρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11155ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11156ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11157ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11158ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
111860SulultaΟρόμια (περιφέρεια)ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11187ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11188ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11213ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11236ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11237ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11238GojoΟρόμια (περιφέρεια)ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
112580ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11259ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11270ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11275ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11276ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11277ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11278ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11279ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
112820GuderΟρόμια (περιφέρεια)ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11283Ādīs ‘AlemΟρόμια (περιφέρεια)Αιθιοπία9.859Ώρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11284ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
112850ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
112860ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11320ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11321ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11330WolkiteΠεριφέρεια των λαών του νότουΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
113310IndibirΠεριφέρεια των λαών του νότουΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
113320ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
113380SebetaΟρόμια (περιφέρεια)Αιθιοπία19.533Ώρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
113390ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11341ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
113420ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11348ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
11349ΑιθιοπίαΏρα (Αιθιοπία)1:23 π.μ. ΠαρUTC+03
Σελίδα 1Επόμενος